ปีชง 2566 วิธีแก้

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ

       ปีเก่าได้ผ่านพ้นไปปีใหม่ได้ก้าวเข้ามา หนึ่งในความเชื่อของคนจีนและคนไทยตายหมู่ที่มีความเชื่อในช่วงปีใหม่ของทุกๆปี คือ ปีชง ปีชง 2566 ทำเพื่อความสบายใจและให้ราบรื่นตลอดทั้งปี

   ปีชง 2566 ซึ่งในปีนี้มีปีนักษัตรที่ชงมีดังต่อไปนี้

ปีชง 2566
ปีชง ระกา เถาะ ชวด มะเมีย

  ส่งโดยตรง 100 เปอร์เซ็น  เปอร์เซ็นต์ 100% ปีนักษัตร ปีนักษัตรที่ได้ผลกระทบโดยตรง ได้แก่ปีกไก่หรือว่าปีระกา

ปีคัก เป็น ปีนักษัตร เดี๋ยวกลับปีนั้นๆซึ่งปีนี้ได้แก่ ปีเถาะหรือปีกระต่าย

ปีเฮ้ง คือ ไปตามความเชื่อคือปีนี้จะได้รับผลกระทบในเรื่องเคราห์กรรมต่างๆในได้แก่ ปีชวด

ปีผั่ว เป็นปีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้านสุขภาพ ปีนี้คือ ปีมะเมีย

ประชาชน
ประชาชนมาทำบุญแก้ปีชงกันอย่านาแน่น

ในแต่ละปีนักษัตรที่ชงใน ปีชง 2566 วิธีแก้ 

ปีเถาะ ถือศีลกินเจละเว้นจากเนื้อสัตว์และควรไปปฏิบัติกรรมฐาน

ปีเถาะร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือและปล่อยสัตว์น้ำ

ปีชวด ทำบุญถวายเทียนให้แก่วัดและเติมน้ำมันตะเกียง

ปีมะเมีย ควรจะทำบุญเกี่ยวกับน้ำ บริจาคน้ำดื่มน้ำใช้ 

เครดิต: https://www.thairath.co.th/lifestyle/culture/2592093