ภูเก็ตน้ำท่วม

ภูเก็ต

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัด ภูเก็ต กำลังคลี่คลายลงแล้ว

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัด ภูเก็ต กำลังคลี่คลายลงแล้ว แม้ว่าบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง แต่หลายแห่งเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น โดยระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับชาวภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ในขณะที่น้ำลด เราเห็นภาพของชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะในตำบลเกาะแก้วและตำบลกมลา ที่ชาวบ้านต่างเร่งทำความสะอาดและกำจัดเศษซากและโคลนที่หลงเหลืออยู่ นี่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่ายังมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ เช่น อำเภอถลาง ที่น้ำยังท่วมขังในบางจุด โดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนบ้านท่าเรือ ซึ่งต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อประเมินความเสียหาย การตัดสินใจนี้แสดงถึงความรับผิดชอบและความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

ในส่วนของการคมนาคมทางอากาศ แม้ว่าสนามบินภูเก็ตจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน แต่สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้ว โดยเที่ยวบินสามารถทำการลงจอดได้ตามปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัด

ทั้งนี้ เราต้องขอชื่นชมการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ การทำงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่

แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่เราทุกคนควรยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตกลับมาสวยงามและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งโดยเร็วที่สุด