ระทึกเชียงใหม่ แพร่กังวลแผ่นดินไหวติดกันหลายวัน

unnamed-file.jpg
แผ่นดินไหวเชียงใหม่
ได้เกิดแผ่นดินไหวมีขนาด 4.1 แมกนิจูด มีความลึก 2 กิโลเมตร เกิดที่ตำบลแม่คือ ของจังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันพฤหัสบดี วันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยประมาณช่วงเวลา 04.36 น. มีรายงานข่าวว่าได้เกิดแผ่นดินไหวมีขนาด 4.1 แมกนิจูด มีความลึก 2 กิโลเมตร เกิดที่ตำบลแม่คือ ของจังหวัดเชียงใหม่ ไหวแรงสะเทือนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเลย

รองผู้ว่าราชการของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้มีคำสั่งให้นายอำเภอที่เป็น ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ได้ตรวจสอบลงพื้นที่ดูความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี้ให้เร็วที่สุด

จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์กลางของแผ่นดินไหว

สำนักงานชลประทานที่หนึ่ง ได้สำรวจตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะตามมาในเขื่อนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งมีดังนี้

  • เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด
  • เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง
  • เขื่อนแม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ
  • เขื่อนห้วยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศและพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดแพร่นั้น ได้มีการเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วสองวันติด จุดที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ตำบลแม่ปาน ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ความแรงของการไหวไปถึงตำบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์เลยทีเดียว และก็ได้มีการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่นั้นได้เป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก

จากมีรายงานข่าวว่า โดยประมาณเวลา 01.40 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 มีการเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอ ลอง จังหวัดแพร่ เป็นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  1. โดยเวลาประมาณ 01.39 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เกิดแผ่นดินไหววัดได้ 2.30 ริกเตอร์ ที่ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
  2. โดยเวลาประมาณ 03.26 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เกิดแผ่นดินไหววัดได้ 1.5 ริกเตอร์ ที่ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัด แพร่

และกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบอกว่า แผ่นดินไหวในจังหวัดแพร่นั้น สาเหตุคือ เกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก ที่มีแรงอยู่ในพื้นที่อำเภอลองของจังหวัดแพร่

ณ ปัจจุบันในประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีแรง 16 รอยเลื่อน โดยอยู่ที่อำเภอลอง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าได้รู้สึกถึงแรงการสั่นสะเทือนในพื้นที่ของ อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ ในจังหวัดแพร่และสุดท้ายจังหวัดอุตรดิตถ์ของอำเภอท่าปลา

สุดท้ายผู้รายงานข่าวยังได้บอกอีกว่า ในเช้าวันพฤหัสบดี วันที่ 20 ตุลาคม 2565 มีการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดแพร่ ถึงสองครั้งด้วยกัน โดยที่หนึ่ง เริ่มจากได้ยินเสียงเหมือนรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน พอบ้านมีสั่นก็รับรู้ได้แบบชัดเลยโดยใช้เวลา 2-3 วินาที ครั้งที่ 2 ก็ห่างกันไม่เกิน1นาที และต่อมาก็เกิดขึ้นอีกในโดยเวลา 03.26 น.

เครดิต : www.bangkokbiznews.com, www.Twitter.com