กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 และ 9 ธันวาคม 2566

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 2566

ในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD) เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมความรัก ความสุขของสถาบันครอบครัว ที่อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท

RUN FOR DAD
กิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ (RUN FOR DAD)

เพื่อที่จะส่งเสริมสถาบันครอบครัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ภาครัฐคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นำโดย เอ็ม ดิสทริค (EM DISTRICT) จึงจะจัดกิจกรรมวิ่ง 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแฟมิลี่ ฟัน รัน (FAMILY FUN RUN 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่ช่วงเวลา 5.30 น.ไปจนถึง 8.30 น. และกิจกรรมคัลเลอร์ฟูล แบงค็อกไนท์ ฟัน รัน (COLOURFUL BANGKOK NIGHT FUN RUN) ของวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่ช่วงเวลา 19.30 ไปจนถึง 21.30 น.โดยเป็นกิจกรรมวิ่งภายในอุทยานเบญจสิริ เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ในรูปแบบ ฟัน รัน Fun Run รายได้ในกิจกรรมดังกล่าว หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบทุนมูลนิธิ ชัยพัฒนา

 วิ่งเพื่อพ่อ
กิจกรรมดังกล่าว หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำสมทบทุนมูลนิธิ ชัยพัฒนา

เครดิต : https://www.thaipr.net