โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกันสังคม

Untitled-6

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศเตรียมยกเลิกการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคม

อย่าตื่นตระหนกไปเลยครับ! กรณีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกาศเตรียมยกเลิกการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคมนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลแต่อย่างใด ทางสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงแล้วว่า ผู้ประกันตนยังคงสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้จนถึงสิ้นปี 2568 อย่างแน่นอน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การทำสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคมนั้นเป็นไปในลักษณะปีต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกปีจะมีโรงพยาบาลบางแห่งต่อสัญญา บางแห่งไม่ต่อ และมีโรงพยาบาลใหม่ๆ เข้ามาร่วมโครงการ ดังนั้น การที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกาศล่วงหน้าถึงความตั้งใจที่จะไม่ต่อสัญญาในปี 2569 นั้น ถือเป็นการแจ้งให้ผู้ประกันตนได้เตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

ประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่รักษา เพราะสำนักงานประกันสังคมมีการประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่มีศักยภาพให้บริการแก่ผู้ประกันตนเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้เลือกสถานพยาบาลใหม่ได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม

สรุปแล้ว ไม่ต้องกังวลนะครับ ทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามระบบปกติ และผู้ประกันตนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากระบบประกันสังคม เพียงแค่ต้องติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมในการเลือกสถานพยาบาลใหม่เมื่อถึงเวลาเท่านั้นเองครับ