โลกเดือด อากาศร้อนจัด เสี่ยงเจอปัญหาสุขภาพ

อากาศร้อนจัด

เนื่องจากได้มีการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องและได้พบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ไปจนถึงปีพ.ศ.2565 มีอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์เลย อากาศร้อนจัด อุณหภูมิในมหาสมุทรฝั่งเอเชียได้มีอัตราร้อนขึ้นเกินถึง 0.5 องศาเซลเซียสต่อ 10 ปี เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 3 เท่า สำหรับประเทศไทยได้พบว่าในปีพ.ศ.2566 ได้มีแนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 1.5 องศาเซลเซียส โดยเมื่อวันที่ 16 เม.ย.2566 ที่ จ.ตาก มีอุณหภูมิสูงสุด 44.6 องศาเซลเซียส ดังนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่อันตรายมากๆและคิดว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเม.ย.ปี2567 เนื่องจากปรากฎการณ์เอลนีโญ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากความร้อนในอัตรา 58 ต่อแสนประชากร หรือ 14,000 คน ภายในปี 2623 หรือในอีก 57 ปีข้างหน้า ยุคโลกเดือด Global Boiling ได้เริ่มขึ้นแล้ว และน่ากลัวมากเพราะอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆอาทิเช่น ไฟไหม้ป่า,ภัยแล้ง,น้ำท่วมฉับพลันเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้นทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากมลพิษทางอากาศและภัยแล้งหรือการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติจนรวมไปถึงการเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด สุดท้ายจึงมีคำเตือนให้ทั่วโลกนั้นมีการเตรียมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป้องกันไม่ให้โลกเดือดไปมากกว่าเดิมอีกทั้งช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เลือกใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดอีกด้วย เครดิต : https://www.tnnthailand.com

โลกเดือด อากาศร้อนจัด เสี่ยงเจอปัญหาสุขภาพ Read More »