ด่วน วันสุดท้าย ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

ด่วน วันสุดท้าย ยื่นภาษีออนไลน์ 2565

เมื่อได้เข้าสู่ช่วงต้นปี พ.ศ.2566 สำหรับชาวมนุษย์เงินเดือนและผู้ที่มีรายได้ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำ ได้แก่ การ ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีหรือ ยื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งเป็นการยื่นแบบแสดงรายได้ของทั้งปี 2565 ที่ผ่านมา โดยยื่นปีละแค่ 1 ครั้ง จำพวกของคนที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน จะต้องยื่นภาษีในช่วงของเดือน มกราคม ไปจนถึง มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นการยื่นภาษีสามารถทำได้ทั้งการยื่นภาษีด้วยตนเองหรือยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรใกล้บ้านและการยื่นผ่านออนไลน์นั่นเอง การยื่นภาษีออนไลน์นั้นก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากและสะดวกที่สุด ซึ่งเราสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของกรมสรรพากรและวันที่ 10 เมษายน 2566 ก็เป็นสุดท้ายแล้ว วิธีการยื่นภาษีผ่านออนไลน์ ปีพ.ศ.2565 ดังนี้ เครดิต : https://techsauce.co

ด่วน วันสุดท้าย ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 Read More »